Hej Nämnden.
 
Jag undrar vad en nämnd är? Jag undrar vad det är ni gör? Jag undrar om ni i nämnden har ett utredningsansvar, och om ni har ett utredningsansvar, vad gör ni för utredning? 
 
Jag har haft många ärenden i nämnden och jag har aldrig sett att ni i nämnden vare sig tycker eller tänker något om det som socialtjänsten skrivit i sina utredningar. Det jag får tillbaka från socialtjänsthandläggaren är vad det ifrån början stod. När det gäller ett umgänge som ska överklagas som går via nämnden har jag aldrig varit med om att jag fått någonting ifrån nämnden. 
I många umgängesbegränsningar är sanningen förvriden. Socialtjänsten skriver begränsningarna utefter sin egen vinnings skull, utredningarna är mycket sällan objektiv. 
Jag som privatperson har ingen vinning att närvara vid en nämnd. Det är en mycket pressad situation och jag vet inte vad jag ska säga för att ni i nämnden ska kunna se och förstå den förvridna sanningen på den korta tid som ges i nämnden. Min fråga är om ni ens är intresserad av sanningen. 
 
När socialtjänsten har gjort en utredning, låt oss säga att det är en LVU utredning, så får ni bara en utredning från ett håll, från en myndighet, socialtjänsten. Den enskilda personen då? eller de personer denna utredning handlar om. 
Dessa personer får tillfälle att yttra sig om utredningen till den ansvariga handläggaren, dessa synpunkter hamnar som en bilaga längst bak i utredningen. Vem läser detta? Av erfarenhet vet jag att många inte gör det! Är du en av dom som läser hela utredningen plus allt det som är bifogat eller är du en av dom som skummar igenom och lyssnar på vad andra, alltså myndigheterna, har att säga? 
När ärendet varit i nämnden får jag tillbaka ärendet precis som det var ifrån början, här är min fråga, vem har nu ansvaret för utredningen? är det socialtjänsten eller är det nämnden? För det måste ju finnas något syfte med att utredningen ska upp i nämnden för granskning? Eller har jag missuppfattat helt här? 
Att socialtjänsten har ett utredningsansvar, ja. Men detta kan inte komma som en chock att det är vriden information, manipulerad sanning, filtrerat av vad som tas med eller inte i utredningen osv. 
Det är mycket som tolkas i socialtjänstens utredningar. Socialtjänsten tar inte reda på fakta kring någonting som är ett ganska brett begrepp. 
Konkret exempel: 
I en utredning från BUP som socialen har begärt i mitt ärende, skriver BUP i sin utredning att flickan har "extra ordinära vårdbehov" 
Min fråga till socialen blir ju givetvis vad detta betyder, precis som vem som helst som läser detta skulle fundera på vad detta betyder. Detta är inget som socialtjänsten granskar i vad det egentligen betyder. Det är inget de vill ta reda på heller när jag ber dom att göra det. Jag tar själv kontakt med BUP och frågar vad detta betyder. BUP svarar att flickan är känslig för förändringar. Detta svar meddelar jag vidare till socialtjänsthandläggaren men detta är inget som har ändras i informationen eller som står i en bilaga, vare sig till nämnden eller till förvaltningsrätten. Är denna information då inte något viktigt?
Ett annat exempel på hur socialtjänsten väljer att filtrera sanningen:
Alldeles nyligen har jag haft ett ärende uppe i nämnden ang umgängesbegränsning på mina barn, i denna utredning så nämner socialtjänsten att en vårdnadsöverflytt varit uppe i tingsrätten och att tingsrätten flyttade över vårdnaden till familjehemmet och att föräldrarna har överklagat men att ett prövningstillstånd krävs. Det finns således ännu ingen laga kraft vunnen dom. 
Här nämner inte socialtjänsten att prövningstillståndet redan är beviljat, långt innan ärendet presenterades i april nämnden. 
 
Detta är min syn på hur nämnden fungerar tillsammans med socialtjänstens utredningar. Skulle det nu vara så att socialtjänsten för fram detta muntligt i nämnden så bör jag som är direkt berörd av ärendet få ta del av vad som sägs i nämnden.. Eller?
 
Tacksam för svar