Nu blir jag så jävla förbannad på socialen så jag vet inte vart jag ska börja klaga. Vi har hämtat ett rek på Ica från socialen.

Första problemet. 
Får en wisc testning på B från BUP. B får en test profil som kan tyda på svårigheter av neuropsykiatrisk karaktär, av typen ADD. Detta ska vidare utredas. 
 
Andra problemet. 
I informationsbrevet från socialtjänsten står det "B kommer även att gå på ytterligare läkarundersökning, eventuellt kommer han att få ta bort halsmandlarna.
-jag visste inte ens om att han har varit på en sådan undersökning tidigare. Visste inte ens att han hade ett problem med halsen. Detta måste ju ha varit under en längre tid, för man diskuterar ju inte att ta bort halsmandlar om det verkligen inte är något större problem än vanliga halsfluss någon gång ibland. Eller?
 
Tredje problemet.
Familjehemmet där B & S bor har uttryckt en oro för om B har PANDAS.
http://sv.wikipedia.org/wiki/PANDAS
-Driver dom med mig eller vad fan är det frågan om. Hur har B det egentligen? Denna fundering kan ju inte bara komma över natten! 
 
Tycker det är väldigt dåligt av socialen att inte informera mig tidigare omn detta. Skulle B ha PANDAS så är det ju inte symtomfritt ena dagen och symtom andra dagen. Av de symtom han nu skulle ha vet jag inte, har inte fått någon info alls. Leker med tanken att han skulle ha separationsångest/svårigheter, vad har man då gjort för att hjälpa han i detta? vilka resurser har man givit i de övriga symtomen? 
 
Just nu är det helg och jag når inte socialen fören på måndag när det är vardag....